Skip to content

Hvordan burde studenter skrive CV når de er nyutdannede

Student som skriver CV på laptop

Når du nettopp har fullført skolegangen din, mangler du kanskje ikke bare jobberfaring, men også kunnskap om hvordan du skal skrive en god CV. I denne artikkelen skal vi se på noen av de mest vanlige feilene jobbsøkere begår når de skal finne seg jobb. Og vi skal svare på spørsmålet: Hvordan burde studenter skrive CV når de er nyutdannede?

Det er ikke tilfeldig at vi i Norge har rikelig med tilgang på karriererådgivere på mange av våre universiteter og høyskoler. Grunnen til det er at å søke seg jobb ikke alltid er like lett som det høres ut. Dette gjelder kanskje mest for de som nettopp er ferdige med utdanningen sin, og ikke er sikker på hvilke kunnskaper og ferdigheter de faktisk kan bidra med på arbeidsplassen.

Det er mulig å gjøre mye mer feil enn riktig når man søker seg jobb. Da er det lurt å vite hva folk flest gjør feil, slik at du kan gjøre mer av det som er riktig. Vi skal dekke seks punkter.

Du slenger inn alt i CV-en

Når du skriver CV-en din, er det lett å tenke at jo flere interesser, jobber, og erfaringer man slenger med, jo større sjanse har man for å få jobben. Dette jobber mot sin hensikt, derimot, hvis det du skriver ikke er direkte relevant for posisjonene du ønsker. En rekrutterer er aller mest interessert i å få vite hva som gjør at akkurat du vil være en god ressurs for virksomheten. Dette betyr at du gjerne kan nevne tidligere jobb eller kompetanse du har skaffet deg som ikke er så nyttig for virksomheten, men da bør du framstille det på en måte som viser hvordan det gjør deg til en god jobbkandidat. For eksempel kan du skrive: “Som sommervikar i tømring lærte jeg å være nøye og effektiv gjennom hele arbeidsdagen.”

Du har en ide om at det vil være kjempelett å finne en arbeidsgiver

Mange virksomheter stiller årlig på karrieredager, og bruker enorme summer penger på å gjøre studenter bevisste på at de eksisterer. Likevel betyr ikke dette at de ønsker å ansette enhver som dukker opp med et relevant vitnemål. Fra starten av bør du være forberedt på å levere dusinvis av søknader, ringe opp bedriftene, og finkjemme CV-en din om du vil skille deg ut fra mengden og bli ansatt innen området du er utdannet.

Du tilpasser ikke CV-en til de ulike posisjonene du søker på

Når du skriver CV-en din bør du “gå den ekstra mila” og lete etter hvem det er som faktisk ansetter folk i den gjeldende virksomheten. Bruk så navnet deres, i stedet for å bare skrive virksomheten sitt navn i innledningen. Slik virker du mer ressursfull og hensynsfull. Det er også viktig å finne ut hvilke egenskaper og kompetanser de vektlegger, slik at du kan flette inn disse i CV-en din. Mange virksomheter har en slik liste over ønskede kvaliteter på stillingsutlysningen. Målet med dette punktet er å vise rekruttereren at du ikke bare sender ut en masseprodusert CV som også alle andre får.

Du sender bare søknader til virksomheter som har lagt ut stillingsutlysninger

Det har blitt sagt at bare en sjettedel av nyansettelser forekommer på bakgrunn av stillingsutlysninger som alle kan se. De resterende ansettes ved å bli anbefalt av folk som allerede jobber i virksomheten, eller gjennom at jobbsøkere selv viser at de ønsker å finne ut om de kan skaffe seg en jobb der selv om det ikke er utlyst noen stilling. Forfatteren av denne artikkelen kan selv skrive under på at det sistnevnte punktet er meget effektiv, spesielt hvis det blir gjort gjennom telefon. Dette viser at du er ressurssterk, og ikke er avhengig av tradisjonelle måter å gjøre ting på.

Selv om du ikke får jobben gjennom å vise slik interesse, vil virksomheten mest sannsynlig notere seg at du har kontaktet dem. Senere, hvis behovet oppstår, kan det hende at de kontakter deg selv, angående en jobbposisjon. Ville ikke det vært flott?

Du tror du bare kan søke jobber innenfor utdanningsområdet ditt

Bare fordi du nettopp har gjennomført en grad innen for eksempel økonomi, betyr ikke dette at du må arbeide i en virksomhet som spesialiserer seg innen økonomi. Vær klar over at alle virksomheter har mange ulike posisjoner som må inntas for at maskineriet skal gå rundt, og at deres spesialiserte område bare utgjør en liten porsjon av de ansatte.

Altså, du bør våge å søke deg inn på andre virksomheter enn de du opprinnelig mener du er kvalifisert og utdannet til. Du bør strekke deg ut til flere virksomheter innenfor ditt utdanningsområde, selvsagt, men også til ulike næringer.

Du bruker ikke en påvisst god CV mal

Mange ønsker gjerne å finne opp hjulet på nytt, men det er påvist at det å bruke en god mal hjelper ikke bare deg strukturere informasjonen slik arbeidsgivere ønsker å se den, men bruker du en CV som arbeidsgivere kjenner seg igjen i, kan de kjenne igjen nøkkelinformasjon raskt når de vurderer deg mot alle andre. Et CV eksempel som er en av de mest brukte i Norge er denne CV malen fra CVGuru.

Nå som du har blitt klar over de mest vanlige feilene nyutdannede gjør når du skal skrive CV, bør du være bedre rustet til å gjennomføre jobbsøkerprosessen!