Om oss

Studiesenteret.no er et nasjonalt nettverk for utdanning og livslang læring og organiserer i dag ca 40 studiesentra i 15 fylker. Studiesenteret.no distribuerer
​studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regioner og lokalsamfunn og fungerer som kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn. De enkelte studiesentrene er motor i lokal/regional kompetanseutvikling. Kommunene legger til rette med lokale studiesentre for studentene. Studiesenterets rolle er å utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte samfunnets behov for etter- og videreutdanning.